แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

สำรวจจุดหวานของชีวิต

สำรวจจุดหวานของชีวิต

ไกลโคมิกส์: เช่นเดียวกับโปรตีนและกรดนิวคลีอิก คาร์โบไฮเดรตมีบทบาทสำคัญในเซลล์ แต่เครื่องมือในการสังเคราะห์และวิเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพประเภทที่สามนี้ ยังคงล้าหลังอย่างมาก จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ ไบโอพอลิเมอร์ที่เกิดซ้ำมีสามประเภทหลัก: กรดนิวคลีอิก โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต DNA เป็นพิมพ์เขียวของชีวิต ประกอบด้วยข้อมูลที่ถ่ายโอนจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งและทำหน้าที่เป็นแม่แบบสำหรับการสังเคราะห์ RNA ในทางกลับกัน...

Continue reading...